خلاصه گزارش پلنوم ۱۳ (ژوئن ۲۰۱۲) کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه از اوضاع حزب و کشور

برگردان: تارنگاشت مهر

پلنوم پس از بررسی گزارش دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست، گنادی زوگانوف، «درباره افزایش کارآیی حوزه‌ها و کمیته‌های حزبی در شرایط کنونی»، به شرایط پیچیده اقتصادی – اجتماعی در روسیه و جهان پرداخت. بحران مالی سرمایه‌داری دارای خصلتی ماهوی است و ما اکنون در شرایط و فاز جدید تشدید بحران قرار داریم. بحران شدید نه‌تنها در بخش مالی، بلکه در بخش تولیدی نیز رخنه کرده است. برای نخستین بار در پانزده سال گذشته، تعداد بیکاران در اروپا از مرز ۱۷ میلیون نفر فراتر رفته است. خطرات جدی ناکارآمدی اقتصادی، آینده اتحادیه اروپا و برخی از کشورها، به‌ویژه یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا را مورد تهدید قرار داده است.
 
رکود در حوزه یورو به‌طور مستقیم متوجه روسیه است که اقتصاد آن بر پایه فروش مواد خام استوار است. با کاهش خرید نفت، بودجه روسیه تهی می‌گردد و تعهدات دولت اجرا نمی‌شود. نرخ روبل در برابر دلار و یورو کاهش می‌یابد. خروج سرمایه از روسیه به‌میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

محافل حاکم ضرورت تقویت نظارت دولت بر اقتصاد را نادیده می‌گیرند. دولت جدید به ریاست «دیمیتری مدویدوف» تنها باعث تقویت سیاست‌های لیبرالیستی شده است. با وجود شرایط بسیار نامطلوب بازار، رئیس جمهور پوتین قصد فروش بقایای اموال دولتی، از جمله شرکت‌های استراتژیکی را دارد.

دولت روسیه مصرانه به حمایت از منافع الیگارشی، که با سرمایه مالی جهانی در ارتباط تنگاتنگ است، ادامه می‌دهد. ماهیت طبقاتی محافل حاکم خصلت تصمیم‌های اتخاذ شده را دیکته می‌کند. بازی مشخص با گلوبالیست‌ها و «چراغ سبز» به ایجاد پایگاه «ناتو» در الیانوفسک از دستاوردهای حکومت است.

بدون کوچکترین آمادگی، کشور را به داخل سازمان تجارت جهانی می‌کشند. ضربات ویران‌گر و مرگباری به تولید تکنولوژی پیشرو، به صنایع تولیدی و مجتمع‌های کشاورزی روسیه وارد می‌شود. در طی سه سال نخست عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی، خسارات وارده بر صنایع تولیدی و کشاورزی بالغ بر ۱۰۰ – ۸۰ میلیارد دلار خواهد شد.

یورش دولت به حقوق اجتماعی مردم ادامه دارد. وزارت آموزش و پرورش روسیه با پایمال کردن دستاوردهای آموزش رایگان، مخارج تحصیل را افزایش می‌دهد. افکار عمومی را در جهت افزایش سن بازنشستگی به‌شکلی فعالانه آماده می‌کنند. کاهش دسترسی به تضمین‌های اجتماعی و دستاوردهای فرهنگی، میلیون‌ها شهروند روسیه را به شرایط قرون وسطی می‌برد. مردم از اوباش‌گری و فساد و ستم حکومتیان رنج می‌برند.
 
وخامت وضعیت توده‌های مردم و کاهش کیفیت زندگی آن‌ها باعث افزایش مرگ و میر گشته است. طی هشت سال، از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰، تعداد جمعیت در روسیه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. این روند هم‌چنان ادامه دارد.

در اثر بحرانی که در نتیجه بازسازی سرمایه‌داری در درون جامعه روسیه بروز کرده است، تضادهای اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی، شدت گرفته است. متلاشی شدن هنجارهای دموکراتیک و ستم حکومتیان در روند انتخابات گذشته باعث فعال شدن جنبش اعتراضی گشته است. راهپیمایی‌های توده‌ای خیابانی در سراسر کشور نشانهٔ فاصله ژرف اجتماعی ـ طبقاتی و رشد رویارویی آشکار در جامعه است.

تلاش‌هایی از سوی سیاست‌مداران جناح راست لیبرال برای به‌دست گرفتن کنترل این اعتراض‌ها انجام شده است. اما تلاش این محافل در اساس از اهداف محافل حاکم جدا نیست. تلاش آن‌ها در جهت تغییر سیستم اجتماعی ـ اقتصادی کشور نیست. آن‌ها خود را زیر شعارهای پوپولیستی پنهان کرده‌اند و آشکارا در صدد حفظ مالکیت الیگارشی هستند. همه مطالبات اینان در نهایت تنها به تغییر آرایش سیستم ختم می‌شود، که هدفی جز تحقق جاه‌طلبی‌های شخصی و منافع اقتصادی ندارد. به‌رغم تلاش لیبرال‌ها، تنش‌های اجتماعی خارج از اراده آن‌ها به رشد خود ادامه می‌دهد، به تقویت روحیه اعتراضی منجر می‌شود و باعث سازمان‌دهی خودجوش مردمی می‌گردد، و این خود سبب زایش ابتکارات جدید مردمی است.

حزب کمونیست روسیه تنها نیروی حقیقی جایگزین در برابر گروه حاکم به‌شمار می‌آید. حزب دارای برنامه عمل دقیق و افراد صلاحیت‌دار، و آماده پاسخ‌گویی در برابر کشور است. حزب دارای بیش از ۱۵۶ هزار عضو، ۱۳۸۶۷ حوزه ، ۲۳۰۷ سازمان محلی و ۸۱ کمیته ایالتی است. طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ حزب موفق به توقف روند خروج اعضا گردید و اکنون وارد فرایند رشد دائمی صفوف خود شده است. حزب هر ساله حدود ۱۷۰۰۰ عضو می‌پذیرد، که معادل ۱۱ درصد تعداد کل اعضا است. در این میان، سهم جوانان کمونیست تا سن ۳۰  سال در اعضای جدید بیشتر است.

مواضع حزب در همکاری با سازمان‌های مختلف در سطح منطقه‌ای و کشوری تقویت می‌گردد. حزب به حمایت خود از سازمان لنینی اتحاد کمونیست‌های جوان، و توسعه سازمان پیشاهنگان، که بیش از ۲۱۵ هزار کودک را در بر می‌گیرد، ادامه می‌دهد.

در مناطقی چون حومه مسکو، ولادیمیرسک، نوواسیبیرسک، راستوف، تولسک و بسیاری از دیگر مناطق، حوزه‌های حزبی به مهمترین مرکز نفوذ اجتماعی ـ سیاسی بدل شده‌اند. عملکرد شعبه‌های حزبی در جمهوری اوستیای شمالی نشان می‌دهد که رشد اعضای سازمان‌های حزبی چگونه بر تعداد نمایندگان حزب کمونیست روسیه در ارگان‌های محلی افزوده است.

دقیقاً در جاهایی که فعالیت حوزه‌ها بیشتر محسوس بوده است، بهترین نتایج قابل‌توجه در جهت انجام رفراندوم و ایجاد جنبش‌های اجتماعی مانند «روسکی لاد»، «کودکان جنگ» به‌دست آمده است.

تقویت حوزه‌ها و کمیته‌های حزبی و افزایش فعالیت‌های آن‌ها برای تسلط بر اهرم‌های حکومت ضرورت تام دارد. در شرایط حاضر، حدود ۱۲۰ هزار از آبادی‌های روسیه هنوز تحت پوشش فعالیت‌های حزبی قرار نگرفته‌اند. برای گسترش نفوذ سازمانی در این مناطق وجود ۱۲ هزار سازمان‌گر حزبی کافی نیست. فعالیت بخش عمده حوزه‌ها و کمیته‌های محلی نیازمند تجدید حیات است. کمیته‌های حزبی باید با شدت تمام با عوامل سازشکار با مقامات حکومت در درون حزب برخورد نمایند. لازم است مناقشات درونی سازمان‌های حزبی با اصولیت، اما با دقت رفیقانه حل و فصل گردد.

حزب کمونیست روسیه سخنگوی منافع همه اقشار جامعه است که زیر ستم الیگارشی حاکم هستند. اهداف و مفاد برنامه حزب کمونیست بازتاب نیازهای دولت ملی احیاء روسیه، بقا و توسعه کشور کثیرالمله ما است. این است تمایز ریشه‌ای حزب کمونیست‌ها از دیگر نیروهای سیاسی.

نتایج انتخابات پیش تأییدی است بر این‌ امر که بخش قابل توجهی از جامعه ما به نقش حزب کمونیست روسیه آگاه هست و از اجرای برنامه حزب حمایت می‌کند. این موضوع به‌نوبه خود باعث افزایش مسؤولیت کمونیست‌ها در برابر عملکردشان است.

وظیفه مهم حزب گسترش نفوذ خود در میان توده مردم است. در شرایطی که امکانات مبارزه پارلمانی به‌شدت محدود و سانسور رسانه‌ها بیشتر می‌شود، نیاز به اطلاعات و تبلیغات حزبی، تقویت کادرها، جوان کردن صفوف حزب، آموزش بایسته ایدئولوژیک ـ نظری و عملی اعضای حزب فزون‌تر می‌گردد. کمونیست‌هایی که برای کار فعال در جنبش‌های توده‌ای فراخوانده شده‌اند، باید با هدایت این اعتراض‌های عدالت‌طلبانه در جهت منافع اصلی مردم روسیه، از عقب‌نشینی این جنبش‌ها به بستر توهمات لیبرالی جلوگیری کنند. تحقق مطالبات دولت ملی احیای روسیه از طریق استقرار سوسیالیسم نوین سده ۲۱ انجام‌پذیر است.

 

About The Author

Number of Entries : 22

نظر دهید

© 2012 تارنگاشت مهر