آغازی دوباره

پس از یک وقفه نسبتاً طولانی، که متأسفانه بیش از دو سال به‌طول انجامید، فعالیت دورهٔ دوم «تارنگاشت مهر» را آغاز می کنیم. فعالیت «تارنگاشت مهر» در آبان‌ماه ۱۳۸۸ متوقف شد، اما نیاز به انجام وظایف زیر که «مهر» از ابتدا در برابر خود قرار داده بود نه‌تنها هیچ‌گاه منتفی نشد، بلکه با سیر تحولات در سطح جهان، منطقه و میهن‌مان هر روز شدت بیشتری گرفت:

۱ـ کوشش در جهت انطباق اصولی و خلاق آموزش ‌های تاریخی مارکسیسم ـ لنینیسم بر شرایط کنونی میهن‌مان.
۲ ـ پیگیری در جهت پیشبرد یک مبارزهٔ سیاسی ـ مطبوعاتی روشنگرانه و بسیج‌گر در رابطه با مسایل ایران و جهان با تکیه بر نگرش مارکسیستی ـ لنینیستی.
۳ ـ تلاش در راه هرچه نزدیک‌تر کردن نظرات پیروان سوسیالیسم علمی، به‌ویژه دیدگاه‌ها و مواضع سیاسی گرایشات مختلف توده‌ای، حول محور جهان‌بینی مارکسیسم ـ لنینیسم، به‌منظور دستیابی به یک درک و مشی مشترک مبارزاتی در رابطه با نیازها و ضرورت‌های مبارزات حق‌طلبانهٔ مردم زحمت‌کش و طبقهٔ کارگر ایران.

از آن زمان تاکنون، تحولات تازه و تعیین‌کننده‌ای در سطح جهان، منطقه و ایران رخ داده که به این وظایف ابعادی گسترده‌تر بخشیده است: بحران مالی سرمایه‌داری کل جهان را به‌لرزه درآورده است؛ امپریالیسم آمریکا و متحدان آن بر جنگ‌طلبی‌ها و دخالت‌جویی‌های خود در سطح جهان و منطقه (از جمله لیبی، ایران، سوریه و …) افزوده‌اند؛ «بهار عرب» نظام‌های استبدادی و دیکتاتوری را در خاورمیانه و آفریقا با بحران عمیق مشروعیت رو‌به‌رو ساخته است؛ و بالاخره، در میهن ما، جنبش اعتراضی توده‌های مردم، در قالب «جنبش سبز»، بار دیگر جانی تازه گرفته و ابعادی بس ژرف‌تر و گسترده‌تر پیدا کرده است.

مجموعهٔ این تحولات ما را بدین نتیجه رساند که سکوت «تارنگاشت مهر» بیش از این قابل توجیه نیست، و ضروری است که به‌رغم کمبود نیروی موجود فعالیت آن از سر گرفته شود. در عین حال، تحولات تازه در سطح جهان، منطقه و ایران، سؤالات و مسایل تازه‌ای را پیش روی ما و دیگر مبارزان قرار داه است که یافتن پاسخ برای آنها ضرور به‌نظر می‌رسد:

ـــ عملکرد کنونی امپریالیسم در سطح جهان را چگونه باید تحلیل کرد؟ آیا این دخالت‌جویی‌ها، جنگ‌طلبی‌ها و تهدیدها ناشی از قدرت فزایندهٔ آن است یا با توجه به‌بحران عمیق مالی نظام سرمایه‌داری جهانی، توضیح دیگری دارد؟

ـــ در شرایط حاضر، آیا می‌توان جنبش‌های رهایی‌بخش توده‌ای را در سطح جهان بدون تقویت جنبش جهانی کارگری و کمونیستی به‌پیش برد و به پیروزی رساند؟ آیا در شرایط ضعف و تفرقهٔ موجود در بسیاری از احزاب کمونیست، از جمله در حزب تودهٔ ایران، جنبش توده‌ای مردم می‌تواند مسیر صحیح خود را طی کند و به‌پیروزی برسد؟ در جهان از نظر قدرت نامتوازن قرن بیست و یکم، یک حزب کمونیست، از جمله حزب تودهٔ ایران، باید چه ویژگی‌های ایدئولوژیک، تشکیلاتی و برنامه‌ای داشته باشد تا بتواند در مبارزات ضدامپریالیستی و رهایی‌بخش مردم کشورش نقشی مؤثر ایفاء کند؟

ـــ در شرایط کنونی میهن‌مان، برخورد توده‌ای‌ها و دیگر نیروهای چپ ایران نسبت به رویارویی میان جمهوری اسلامی و دولت‌های امپریالیستی از یک‌سو، و چالش میان «جنبش سبز» و حاکمیت جمهوری اسلامی از سوی دیگر، چه باید باشد؟

ـــ با توجه به پیامدهای روند مبارزاتی بیش از سی سال گذشته در ایران، و شرایط سیاسی حاکم بر کشور در حال حاضر، خط‌مشی سیاسی حزب تودهٔ ایران، به‌ویژه در سال‌های ۶۱-۱۳۵۷، را باید چگونه ارزیابی کرد و چه درس‌هایی می‌توان از آن برای مبارزات کنونی مردم ایران گرفت؟

ـــ و بسیاری سؤالات مشابه دیگر ….

دورهٔ دوم «تارنگاشت مهر» می‌کوشد تا با ایجاد یک «تریبون بحث» روی سایت، زمینهٔ لازم را برای تبادل نظر توده‌ای‌ها و دیگر نیروهای چپ و پیشرو ایجاد کند. هدف از این کار، هم دست‌یابی به‌یک مشی مشترک مورد توافق نیروهای مبارز در سطح جنبش توده‌ای، و هم هرچه نزدیک‌تر کردن گرایش‌های مختلف توده‌ای به‌یکدیگر و تقویت روند وحدت در میان توده‌ای‌ها است.

بار دیگر انجام وظیفه‌ای را که نزدیک به پنج سال پیش در برابر خود قرار دادیم از سر می‌گیریم، اما این‌بار با ابعادی بسیار گسترده‌تر و در انطباق با شرایط کنونی جهان، منطقه و ایران. بدیهی است که انجام موفقیت‌آمیز یک چنین طیف وسیع از وظایفی که پیش رو داریم بدون یاری و همکاری همهٔ رفقایی که قلب‌شان برای مردم و طبقهٔ کارگر ایران می‌طپد امکان‌پذیر نخواهد بود.

امید ما این است که در انجام این وظایف مهم، از یاری رفقا و دیگر مدافعان راستین منافع زحمت‌کشان و طبقهٔ کارگر ایران محروم نمانیم.

تحریریه «تارنگاشت مهر»

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
اول ماه مه ۲۰۱۲

About The Author

Number of Entries : 34

نظرات (1)

  • کامران رئوفی

    رفقای گرامی تارنگاشت مهر!

    ضمن تقدیم صمیمانه ترین شادباش ها، می دانیم که وظیفه بس خطیری را دوباره آغاز کرده اید. بدیهی است که با توجه به کیفیت بالای مطالب مطروحه در این تارنگاشت و سطح آگاهی مسئولین آن، ما به موفقیت شما بسیار خوشبین بوده و ایمان راسخ داریم که این تلاش های صادقانه وآگاهانه می تواند در ارتقاء سطح کیفی جنبش کمونیستی در کشورمان و بویژه در بهم پیوستگی بینش های مختلف رفقای توده ای کار ساز باشد. بار دیگر تبریکات رفیقانه ما را بپذیرید.
    «گروه آدمین» صفحه فیس بوکی «ششمین گنگره حزب توده ایران»

    پاسخ دادن

نظر دهید

© 2012 تارنگاشت مهر