امپریالیسم آمریکا در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران چه هدف‌هایی را دنبال می‌کند و منافع مردم ایران چیست؟

تارنگاشت مهر در شرایطی فعالیت مجدد خود را آغاز می‌کند که نه فقط میهن ما و منطقهٔ خاورمیانه، بلکه کل جهان با عمیق‌ترین بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی رو به‌رو است. ...

ادامه را بخوانید ...

© 2012 تارنگاشت مهر