کودتای ضدمردمی را در هم شکنیم (تجدید انتشار)

امید می‌رفت که با شرکت بی‌سابقهٔ مردم ایران در دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری، که ابعادی بسیار گسترده‌تر از آن‌چه حماسهٔ ۲ خرداد نام گرفت دارد، دریچه‌ای به‌سمت آرمان‌های اولیهٔ انقلاب بهمن گشوده شود. اما این‌بار نیز با کمال تأسف دیدیم که قدرت‌های مافیایی پشت صحنه در ایران تحمل ایجاد کوچک‌ترین تغییر را در جوّ حاکم بر کشور، حتی از سوی کسانی که در عمل آزمون خود را در دفاع از نظام جمهوری اسلامی داده‌اند، ندا ...

ادامه را بخوانید ...

انتخاب میرحسین موسوی بهترین گزینش در شرایط موجود است (تجدید انتشار)

بیانیهٔ تارنگاشت مهر دربارهٔ دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ۱۴ خرداد ۱۳۸۸ تارنگاشت مهر از توده‌های میلیونی زحمت‌کشان و خلق‌های زیر ستم کشور، به‌ویژه کارگران، زنان و جوانان، و همهٔ نیروهای سیاسی و اجتماعی مدافع آرمان‌های اولیهٔ انقلاب ـــ استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی ـــ دعوت می‌کند تا با شرکت گسترده در دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری، از میرحسین موسوی حمایت کنند. ...

ادامه را بخوانید ...

© 2012 تارنگاشت مهر