تازه‌ترین گفتگو با محمدعلی عمویی

«در زمانه ای که میراث‌خواران کودتای ۲٨ مرداد چون ارواحی احضار شده از زباله دان تاریخ به صحنه بازگشته اند و مشغول تطهیر نظام کودتایی شاهنشاهی هستند، مصاحبه هایی از این دست که به تاریخ کودتا و شرح دقیق آن می پردازد، ضروروت زمانه است. زمانه‌ای که نیروهای مترقی در انزوایند و شیفتگان دیکتاتوری و امنیت، فردایی روشن را در پناه جتهایی آمریکایی تصویر می‌کنند...خطر نزدیک است و کاویدن تاریخ شاید چراغی برای آینده برافر ...

ادامه را بخوانید ...

«هدفمند کردن یارانه‌ها» از هدف‌های اصلی سیاست تعدیل اقتصادی

دکتر حسین راغفر سایت دین و اقتصاد دولت نهم با شعار کاملاً چپ و با ادعای استقرار عدالت اجتماعی، وارد صحنه شد و در نقد از دولت‌های گذشته، نقد سیاست‌های بانک جهانی، نقد برنامه چهارم و این‌که برنامه چهارم برنامه آمریکایی است وارد شد. اما هیچ‌وقت خود برنامه‌ای را ارائه نکرد. اما با گذشت سه سال به نظر می‌رسد یک شبه آقای رئیس جمهور تصمیم گرفت «ردای چپ» را درآورند و ردای یک محافظه‌کار لیبرال را به تن کنند که موافق ...

ادامه را بخوانید ...

© 2012 تارنگاشت مهر