اسناد پلنوم شانزدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

تارنگاشت مهر، با توجه به حساسیت شرایط میهن ما در حال حاضر، و با نظر به اهمیت تاریخی ارزیابی‌های رهبری وقت حزب تودهٔ ایران از انقلاب مردمی و ضدامپریالیستی بهمن ۱۳۵۷،  متن کامل اسناد پلنوم شانزدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران را در اختیار خوانندگان، به‌ویژه همهٔ نیروهای انقلابی، ضدامپریالیست و آزادی‌خواه ایران که با نگرانی به روندهای اخیر در جمهوری اسلامی ایران می‌نگرند، قرار می‌دهد. اسناد پلنوم شانزدهم کمیته ...

ادامه را بخوانید ...

درس‌هایی از تاریخ

مصاحبۀ هفته‌نامهٔ ‏«روولوسیون» با رفیق نورالدین کیانوری منبع: تارنگاشت عدالت «اگر این نیروهای هوادار محرومان، نیروهای هوادار استقلال واقعی و همه‌جانبه، نیروهای هوادار آزادی برای ‏اکثریت محروم جامعه بتوانند در این دوران سرنوشت‌ساز با توجه به مسؤولیت تاریخی خود جبهه متحدی به ‏وجود آورند و با تکیه به نیروی عظیم توده‌های زحمتکش خواستار دگرگونی‌های بنیادی، حمله نیروهای راستگرا را ‏با ناکامی روبه‌رو سازند، بدون ت ...

ادامه را بخوانید ...

نقش حزب تودهٔ ایران در شالوده‌ریزی اصل ۴۴ قانون اساسی

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که امروز با «حکم حکومتی» آیت‌الله خامنه‌ای به‌شکلی غیرقانونی به‌زیر پا گذاشته شده است، یکی از درخشان‌ترین و پیشروترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد. ...

ادامه را بخوانید ...

پیش‌نویس قانون کار، ضدکارگری و خلاف قانون اساسی است

نورالدین کیانوری پرسش و پاسخ، ۲۹ آبان ۱۳۶۱ پاسخ رفیق کیانوری به اولین طرح پیشنهادی قانون کار که از سوی وزیرکار وقت جمهوری اسلامی ایران، احمد توکلی، برای تصویب ارائه شد. ...

ادامه را بخوانید ...

© 2012 تارنگاشت مهر